Stichting Human Focus vertaalt de verhalen van mensen naar toegankelijke mediaprojecten. Zodat we elkaar beter begrijpen, kunnen kijken naar overeenkomsten in plaats van verschillen en het gesprek kunnen aangaan over alle mogelijke onderwerpen.