Stichting Human Focus vertaalt verhalen van mensen naar toegankelijke documentaires en mediaprojecten. Zodat we elkaar beter begrijpen en de dialoog kunnen aangaan over alle denkbare onderwerpen.