Projecten

De projecten van Stichting Human Focus hebben een sociaal maatschappelijke grondslag en een lange looptijd. Hieronder meer informatie over Monument van Trots, het project waaraan wij sinds 2017 hebben gewerkt. Momenteel is een tweede project in ontwikkeling: 'LATER' over de positie van LHBTI-ouderen in de Nederlandse samenleving.