Missie

Stichting Human Focus creeert projecten die een verschil maken. Op het gebied van mensenrechten, zelfbeschikking, zichtbaarheid en acceptatie van minderheden. In Nederland, maar ook internationaal. Projecten die taboes doorbreken, zaken bespreekbaar maken, die iets in beweging zetten, die mensen bij elkaar brengen en voor verbinding en dialoog zorgen. 

In de oprichtingsakte van Stichting Human Focus zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • het bevorderen van kennis en bewustwording rond sociaal maatschappelijke vraagstukken, met name op gebied van minderheden. 
  • het verbinden van verschillende bevolkingsgroepen en bijdragen aan het beter leren begrijpen, accepteren en respecteren van elkaar;
  • het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen;
  • het bevorderen van een samenleving met gelijkheid, diversiteit en vrijheid voor iedereen.

De stichting wil deze doelen bereiken door:

  • het initiëren, ontwikkelen en ondersteunen van (inter-)nationale projecten op gebied van kunst, cultuur, media en educatie waarin (verhalen van) mensen centraal staan; 
  • het initiëren, ontwikkelen en ondersteunen van activiteiten en evenementen die deze (inter-)nationale kunst-, cultuur- media- en educatie projecten onder de aandacht van een breed publiek brengen en waar (bij voorkeur) nagesprekken, discussie en debat de ruimte krijgen.